אזכרה לקדושי מוטלה 1982

אזכרה לקדושי מוטלה 1982

אזכרה לקדושי מוטלה 1982
אזכרה לקדושי מוטלה 1982
אזכרה לקדושי מוטלה 1982
אזכרה לקדושי מוטלה 1982
אזכרה לקדושי מוטלה 1982
אזכרה לקדושי מוטלה 1982

תמונות באדיבות גילה בורקובסקי