אליעזר צ'מרינסקי

אליעזר צ'מרינסקי
אליעזר צ'מרינסקי

מר צ'מרינסקי, יליד 1917, היה תושב ישראל והגר בזמנו לארצות הברית. כעבור עשרות שנים חזר לארץ וקנה בית בנתניה.

את רוב שטח הבית הוא הפך למוזיאון לתמונות מעיירתנו מוטלה וצילום תושביה היהודים. הוא לא חסך זמן וכסף, נסע וליקט תמונות מיוצאי מוטלה שהיו בחיים, מהבנים ומהנכדים שלהם.

אליעזר צ'מרינסקי
אליעזר צ'מרינסקי

 

מי שביקר בביתו ראה קירות מכוסים באלפי תמונות ובכניסה לבית היה שלט גדול "לזכרון נצח לקדושי העיירה מוטלה שנהרגו בידי זדים ולזכר הורינו היקרים זכרונם לברכה. מוקדש על ידי אליעזר ולאה צ'מרינסקי"

בשנת תשט"ז יצאה חוברת זכרונות של אהרון לייב פוליק ז"ל, שניצל על ידי הפרטיזנים. החוברת יצאה בתרגום של שמעון יז'וק ובעריכת דב ירדן.

אליעזר צ'מרינסקי ז"ל ביקש לשמר את זכרונות אהרון לייב פוליק ז"ל ובשנת תשנ"ח מימן מכיסו הוצאת ספר מפואר עם זכרונות אהרון לייב פוליק ז"ל והוסיף עליהם גם את תולדות חייו. הספר הופץ בין אנשי מוטלה ויוצאי חלציהם וכן נמסר ל"יד ושם" ולבית הספרים הלאומי.

יהיה זכרו ברוך.

תמונה של הנוער הציוני במוטלה
תמונה של הנוער הציוני במוטלה

בשורה השלישית עומד ראשון מצד שמאל אליעזר צ'מרינסקי

אליעזר צמרינסקי (ז"ל) מסר את התמונה של הנוער הציוני במוטלה ליוסף ישראלי  מאחורי התמונה הוא כתב את ההקדשה שלמעלה
אליעזר צמרינסקי (ז"ל) מסר את התמונה של הנוער הציוני במוטלה ליוסף ישראלי
מאחורי התמונה הוא כתב את ההקדשה שלמעלה

אליעזר צ'מרינסקי