אלכסיי פופיל

אלכסיי פופיל

מאת: גילה בורקובסקי
ב-23 אוג' 1941 נרצחה שארית הפליטה של יהודי מוטלה, ששרדה את ההשמדות ההמונית
של ה- 2 – 3  אוג'.  זאת מלבד שמונה גברים שהצליחו להסתתר.
הגרמנים הזהירו את תושבי העיירה כי מי מתושבי המקום שיעזור ליהודי – יוצא
להורג.
למרות זאת – אלכסיי פופיל החביא את שכנו היהודי – פנחס קרולינסקי – בעליית הגג
של הרפת שבחצר ביתו. זאת בידיעת אשתו של פופיל.

אלכסיי פופיל ואשתו
אלכסיי פופיל ואשתו

ב – 29  אוג' 1941 – שוטרים עורכים בדיקה בבית הכנסת של העיירה ומנסים לחדור גם
אל עליית הגג שלו, שם הסתתרו שלושה מיהודי העיירה. שניים מהם קפצו מהחלון ואילו
אהרון לייב פוליק, בן דודו של קרולינסקי נשאר בעליית הגג.
ב – 30  אוג' 1941 (יום שבת ) –  בלילה יוצא פוליק ממחבואו ובחשכת הלילה הגיע
לרפתו של  אלכסי פופיל, ללא ידיעתו של פופיל.
בספט' 1941 – כחמישים נאצים הגיעו לעיירה והורו לכל הגברים להתאסף בכיכר העיר.
באסיפה הטילו על כל התושבים לספק יותר חלב למחלבת הצבא, להביא אדרות כבשים,
להפקיד נשק בידי המשטרה ולהקפיד על האפלה. נוכחותם המחודשת של הגרמנים הפחידה
את אשת אלכסי ולדרישתה בקש אלכסיי מפנחס לעזוב את המחבוא ולעבור ליאנובה, שכן
על פי השמועות שם ובדרוהיצ'ין לא הוסיפו עוד לפרוע ביהודים. בלית ברירה עוזבים
השניים את המחבוא (בעזבם מתגלה לאלכסיי כי גם פוליק התחבא ברפתו) ועוברים לחצרו
הנטושה של פנחס, שם הם מתחבאים ברפת. הגרמנים ערכו חיפושים בבתים רבים, החרימו
אדרות ומגפים והמשיכו למולודבה בקחתם עמם גם כמה משוטרי העיירה. לאחר עזיבת
הגרמנים נפגש אלכסיי  פופיל עם השניים, אשר להם כי השמועות על היהודים ביאנובה
נכונות, נתן להם צידה לדרך והבטיח לבקרם ביאנובה ע"מ לספק להם קמח ללחם. השניים
אכן הגיעו ליאנובה, שם נוכחו שאכן השמועות נכונות  –  שרידי היהודים אכן התאספו
בעיר וחיו בה בגלוי, ביניהם היו גם פחות מעשרים מפליטי מוטול.
רק אהרון לייב פוליק שרד את יתר מאורעות המלחמה.
עד כאן מספר העיירה
בביקורי במוטלה ב – 2006 מצאתי את בית משפחת פופיל ונפגשתי עם אשת בנו של
אלכסיי, היחידה שנותרה בחיים.

גילה בורקובסקי ואשת בנו של אלכסי
גילה בורקובסקי ואשת בנו של אלכסי

היא היתה מאד מעודכנת בסיפור כולו וסיפרה לי אותו
בעצמה, כפי שנכתב בספר העיירה (מלבד התאריכים דייקה מאד בפרטים). לא הייתה
מוכנה בשום אופן לקבל ממני כסף שהצעתי לה כמתנה לפרידה.
פרטים שהוסיפה (אין דרך לברר נכונותם):
1. בנם של הזוג, קרי בעלה, היה בסוד העיניינים ואף סייע להאכיל את היהודי
שהסתתר ברפת.
2. אלכסיי פופיל ידע שבשלב מסויים הצטרף יהודי נוסף למסתור.
3. אהרון לייב פוליק, שהשתקע לאחר המלחמה בארה"ב, נהג לבקרם מפעם לפעם.

בבדיקה שערכתי ביד-ושם שמו של פופיל לא נמצא בין חסידי אומות העולם

אלכסיי פופיל