ביתו של הנשיא ויצמן למכירה

ביתו של הנשיא ויצמן למכירה
למכירה בבלרוס - כתבה במעריב 14.7.2008

ביתו של הנשיא ויצמן למכירה