ביתו של הנשיא ויצמן למכירה

ביתו של הנשיא ויצמן למכירה
למכירה בבלרוס - כתבה במעריב 14.7.2008

כתבה במעריב 14.7.2008

למכירה בבלרוס
15 אלף דולר וביתו של הנשיא הראשון -שלכם

 

למכירה בבלרוס - כתבה במעריב 14.7.2008
למכירה בבלרוס – כתבה במעריב 14.7.2008

ביתו של הנשיא ויצמן למכירה