יוז'וק פרומה-תמה (ז"ל)
יוז'וק פרומה-תמה (ז"ל)
גוטנסקי חיה (ז"ל)
גוטנסקי חיה (ז"ל)
וולדבסקי טניה (ז"ל)
וולדבסקי טניה (ז"ל)
ניידיץ שלמה (ז"ל)
ניידיץ שלמה (ז"ל)
רוזנטל יוסף (ז"ל)
רוזנטל יוסף (ז"ל)
גוטנסקי באשע (ז"ל)
גוטנסקי באשע (ז"ל)
וולדבסקי שמואל (ז"ל)
וולדבסקי שמואל (ז"ל)
ניידיץ פייבל (ז"ל)
ניידיץ פייבל (ז"ל)
חייניץ חנה (ז"ל)
גוטנסקי שלמה (ז"ל)
גוטנסקי שלמה (ז"ל)
וולדבסקי ישראל (ז"ל)
וולדבסקי ישראל (ז"ל)
ניידיץ ליבה (ז"ל)
ניידיץ ליבה (ז"ל)
קמחי יהושוע (ז"ל)
קמחי יהושוע (ז"ל)
דולינקו נחמה (ז"ל)
דולינקו נחמה (ז"ל)
קמחי רבקה (ז"ל)
קמחי רבקה (ז"ל)
וולדבסקי לאה (ז"ל)
וולדבסקי לאה (ז"ל)
יזכור
יזכור
חייניץ משה (ז"ל)
חייניץ משה (ז"ל)