דפי עד

כ 1400 נפשות נרצחו בזמן השואה בעיירת מוטלה. לקטנו מאתר יד ושם מספר מאות של דפי עד של קדושי מוטלה.
מתוך העדויות אנחנו יכולים לראות דפי עד של הסבים והסבות שלנו שספרו את סיפורם של הקורבנות בדפי העד.

בספר חורבן מוטלה בעריכת דב ירדן נכתב: "מתהום היסורים בוקע קול המצוה עלינו לעשות את המעט שיש בידנו לעשותו לנשמות הנספים – והוא: להקים להם מצבת-זכרון בצורת ספר, שבו ירשמו לזכרון-עד שמותיהם, תובאנה תמונותיהם ותסופרנה לדור יבוא מעלות רוחם של ענוי-עולם אלה שהלכו מאתנו לבלי שוב."

מקווים שאתרינו יאפשר לספר את סיפור הקורבנות. יהי זכרם ברוך.

אייזנברג פרידל

נמסר על ידי אלכסנדר שוסטר

אייזנשטדט פסל

נמסר על ידי דר ע. שוחט

אייזנשטדט שמואל

נמסר על ידי דר ע. שוחט

אייזנשטדט שרה

נמסר על ידי דר ע. שוחט

אפשטיין חנה

נמסר על ידי אפשטיין יהושע

בורשטיין לזבניק רבקה

נמסר על ידי דבורה לזבניק

ביטנסקה ברוצ'קה חיה

נמסר על ידי נחמה זיידמן

ביטנסקה פרל

נמסר על ידי נחמה זיידמן

ביטנסקה שרה

נמסר על ידי נחמה זיידמן

בנר אבא

נמסר על ידי גרבר שמואל

בנר אליעזר

נמסר על ידי גרבר שמואל

בנר מנשה

נמסר על ידי גרבר שמואל

בנר רבקה

נמסר על ידי גרבר שמואל

ברודצקי לייבל

נמסר על ידי נחמה זיידמן

ברומברג אייזיק

נמסר על ידי מרדכי צמרינסקי

ברומברג מינדל

נמסר על ידי מרדכי צ'מרינסקי

גוטליב אסתר

נמסר על ידי אוקסמן אסתר

גוטליב צייטל

נמסר על ידי אוקסמן אסתר

גוטנסקי אלקה בת שלמה וחיה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

גוטנסקי בתיה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

גוטנסקי חיה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

גוטנסקי ציפורה

נמסר על ידי שלמה ברטוב.

גוטנסקי שלום בן שלמה וחיה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

גוטנסקי שלמה

נמסר על ידי דורון רבינוביץ

גוטנסקי שלמה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

גלייברזון בנימין

נמסר על ידי אביבה ניב

גלייברזון מניה

נמסר על ידי אביבה ניב

גלייברזון מניה

נמסר על ידי מרדכי צ'מרניסקי

גנטורגר אהרון

נמסר על ידי שורצמן מרדכי

גרינפלד אריה

נמסר על ידי מרדכי צמרינסקי

גרינפלד גולדה

נמסר על ידי מרדכי צ'מרינסקי

גרינפלד נחמה

נמסר על ידי מרדכי צמרינסקי

דולינקו -גוטנסקי נחמה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

דולינקו נחמה

נמסר על ידי דוד דולינקו

דולינקו נחמה

נמסר על ידי דורון רבינוביץ

דולינקו נחמה

נמסר על ידי יעקב גוטנסקי

דלוגין חיים

נמסר על ידי בלה פריזנט

דלוגין רחל

נמסר על ידי בלה פריזנט

הולצמן לזר

נמסר על ידי ארתור הולצמן

וולודבסקי טניה

נמסר על ידי בלומה גונטסקי