תמונות מיד ושם

תמונות מיד ושם

תמונות מיד ושם של קורבנות השואה ממוטלה. התמונות נמסרו ליד ושם על ידי קרובי משפחה שנצלו מהשואה.