בין הפרסומים:
אוצר ראשי תבות: בלשון ובספרות מימי קדם ועד ימינו
אברהם אבן-שושן ודב ירדן (עורכים) – מִלון עממי מנֻקד ומצֻיר,
ד. ירדן, א[ריה] קומיי, – מִלון שלם עברי-ספרדי