פירסום בתחומו בזכות ספרי השו"ת שחיבר – שו"ת דברי מלכיאל.