מגדולי חוקרי התוספתא וספרות התורה שבעל פה. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרסים: פרס ישראל למדעי היהדות לשנת תשל"א 1971, פרס הרוואי לשנת 1976.
הנצחה: על שמו בניין בית המדרש של המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן
על שמו מאגר עדי נוסח