היה מנהל בית ספר תיכון טשרניחובסקי בנתניה, היגר לארצות הברית שימש ספרן בישיבה -אוניברסיטי YU ניו יורק. עסק בחינוך יהודי.