תפקידים: נשיא ההסתדרות הציונית
נשיא מועצת המדינה הזמנית
נשיא המדינה הראשון.