הספר חורבן מוטלה

הספר חורבן מוטלה
הספר חורבן מוטלה

סיפורו של א.ל. פוליק.
תורגם ועובד על ידי שמעון יוזוק
בעריכת ד"ר דב ירדן
הוצאת ועד יוצאי מוטלה בישראל
ירושלים תשט"ז
"מתהום היסורים בוקע קול המצוה עלינו לעשות את המעט שיש בידינו לעשותו לנשמות הנספים והוא: להקים להם מצבת-זכרון בצורת ספר, שבו ירשמו לזכרון-עד שמותיהם, תובאנה תמונותיהם ותסופרנה לדור יבוא מעלות רוחם של ענוי-עולם אלה, שהלכו מאיתנו לבלי שוב."

הספר חורבן מוטלה

הורד את הספר:
"חורבן מוטלה"

Download the book:
"The Destruction of Motol"

הספר חורבן מוטלה